Search form

Matiyo 13:40

40Basta kay kay-an ka kataposan nga panahon ya mga sakop ni Satanas singed siran ka mga sagbet nga magabognoton daw sonogon. Ani ini ya pagkapatay na mga maongang tao kay-an ka kataposan na mga panahon.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index