Search form

Matiyo 13:50

50Kamhan ya mga maonga nga batasan iitsa doro ka impirno. Kamhan magapangageet siran ka kanirang ngipen ka paghaza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index