Search form

Matiyo 13:56

56Taga dini disab kanta ya toong mga lomon nga babazi. Agon onhon sa naiza pagkahagdam ka paghinang kaiton nga tanan?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index