Search form

Matiyo 13:9

9Kamhan minsogo si Hisos kaniran nga kamo nga mga manalingahay, sabten mazo ini nga pamolinged ka nagasabwag.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index