Search form

Matiyo 14:21

21Daw pirang bolos ya tao nga inpakaen ni Hisos? Ya amaama limang ka libo. Wara pen ya labet na mga babazi daw mga bata.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index