Search form

Matiyo 14:31

31Intagenan iza dazon ni Hisos daw inlong-an nga geramay pen gazed ya pagsarig mo kanao. Kay ono sa nga nagadowadowa sa ko?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index