Search form

Matiyo 14:4

4Kamhan imbahegan iza ni Howan nagalaong nga minlapas ko ka balaed kay naminze di ko ka kanmong ipag.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index