Search form

Matiyo 15:15

15Kamhan si Pidro ani ya minsambag nga hilwasan mo naa kami ka pamolinged mo kazina mahitenged ka makaen.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index