Search form

Matiyo 15:21

21Pagkakamhan ni Hisos pagsindo kaniran minpanaw iza ngaro tenged ka dowang ka longsod nga Tiro daw Sidon.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index