Search form

Matiyo 15:34

34Nangotana si Hisos kaniran nga daw pira peng bolos ya pan mazo diton? Minsambag siran nga pito komang bolos ini daw ya mga geramay nga isda.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index