Search form

Matiyo 15:5

5Kamhan kamo nga mga Parasiyo nagalaong kamo ka ginikanan mazo nga ya itabang nao kamazo waro di nao lamang ihatag ka Diyos. Singed ka diri togotan mazo pagtabang ka ginikanan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index