Search form

Matiyo 15:7

7Mga bakaken kamo! Insakto gazed ya panan-og ni Isayas mahitenged kamazo nagalaong nga

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index