Search form

Matiyo 16:10

10Daw wara kamo makataremdem kaiza nga pan nga pitong bolos nga impakaen nao ka opat nga ka libo nga tao? Daw pirang bolos ya alat nga impono mazo ka salin kaiza?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index