Search form

Matiyo 16:14

14Minsambag siran nga may nagalaong nga matod sa koni niran iko koni si Howan nga Magbenzagay. May nagalaong nga iko sab koni iton si Iliyas nga karaang propita na Diyos. May iba pen nagalaong nga iko sab koni si Hirimiyas bisan kon ya isa pen nga karaang propita.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index