Search form

Matiyo 17:13

13Na, pagkakamhan ni Hisos pagpanan-og kaniran nakasabot siran nga si Howan nga Magbenzagay ani si Iliyas.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index