Search form

Matiyo 17:21

21Kamhan ya maonga nga minhari ka bata kazina anikay makapabogaw ya paghangzo mazo ka Diyos daw ya pag-anget mazo ka pagkaen.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index