Search form

Matiyo 17:3

3Kamhan waton disab si Iliyas daw si Moysis nga mga karaang propita na Diyos. Namaglaonglaong sirang dowa daw si Hisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index