Search form

Matiyo 18:23

23kay ya pagpasaylo na Diyos ka kamazong mga sala singed iton ka hari nga nagasosi kon pira ya otang na toong mga sogoonon.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index