Search form

Matiyo 18:24

24Pagsogod ka naiza pagpanokot indara niran ya isang sogoonon ngarini kay napolo nga ka libo nga ka pisos ya toong otang.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index