Search form

Matiyo 18:26

26Kamhan minpatilohod dazon ya sogoonon nga otangan kay nagapakilooy nga nagalaong nga Sinyor, omanget ko naa kanao kay bayran ta ko ka tanan!

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index