Search form

Matiyo 18:29

29Kamhan minpatilohod dazon ya otangan dizan ka nagasokot kay nagapakilooy iza nga nagalaong nga omanget ko naa kanao kay bayran ta ko kaan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index