Search form

Matiyo 19:11

11Minsambag si Hisos nga may mga tao nga impili daan na Diyos kaniran nga diri siran anminze. Piro ya dalan nga impili na Diyos kaniran diri kon ani ya pinili na Diyos ka tanan mga tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index