Search form

Matiyo 19:25

25Kamhan nabereng gazed ya mga sakop ni Hisos daw minsambag nga kon malised ya pagsakop na kowartahan ka Diyos diri baza makalangit ya bisan sin-o nga tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index