Search form

Matiyo 2:3

3Pagpakabati ka ni Hirodis nga hari kaiza nga panan-og nawied iza daw ya mga taga Hirosalem kay basi sopaken iza na bag-ong hari.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index