Search form

Matiyo 2:6

6kamo nga mga taga Bitlihim nabantog di kamo ka mga iba nga longsod doro ka Yoda kay nataohan na hari ka kanaong mga sakop nga mga kaliwatan ni Israil. Ani ini ya daan sinoyat.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index