Search form

Matiyo 20:14

14Na, dawata ya kanmong sohol kamhan omoli ko naa kay naazak hao kon mag-anika ya sohol na mga nahori ka sohol na mga minhon-a ka pagtarabaho.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index