Search form

Matiyo 20:3

3Na, pagkaalas noybi di minpasinged ya tag-iza doro ka mirkado. Kamhan dizan di ya mga tao nga nagahela-hela lamang kay waray tarabaho niran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index