Search form

Matiyo 20:9

9Kamhan mindateng dizan ya mga minseled ka tarabaho ka pagkaalas singko. Kamhan intagan siran ka sohol ka inaldaw singed ka nasabotan ka daang tarabahanti.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index