Search form

Matiyo 21:20

20Pagpakakita ka na mga sinarigan kaiton nangabereng gazed siran daw nagalaong nga ono sa ya tanem nga nangalaza di sa ya dahon?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index