Search form

Matiyo 21:34

34Pagkahapit di anihen ya toong mga obas impakaro naiza ya toong mga sogoonon kay pakaw-en di kontana naiza ka toong kabahinan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index