Search form

Matiyo 21:46

46Agon pamagdakpen niran kontana si Hisos piro mahaldek siran ka mga mataed nga tao nga mga mintoo nga si Hisos aniton ya matood nga propita na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index