Search form

Matiyo 21:7

7Kamhan intozok niran dizan kan Hisos. Inhanigan sab niran ka kanirang mga bado ya likod na kabayo daw ya toong nati kay sakzan koman ni Hisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index