Search form

Matiyo 22:12

12Kamhan impangotana na hari nagalaong nga amigo, daw ono sa ya pagseled mo dini nga wara sa ko magbado ka para ka kombiti? Wara magsambag ya amaama.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index