Search form

Matiyo 22:2

2ya pagpasakop na Diyos ka mga tao singed iton ka hari nga nagaandam ka pagkombiti ka pagpangasawa na toong maanak nga amaama.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index