Search form

Matiyo 22:34

34Na, ya mga Parasiyo pagpakabati niran nga wara di ya ikasambag na mga Sadosiyo kan Hisos minkarini disab siran kan Hisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index