Search form

Matiyo 22:39

39Mag-anika ya ikadowang sogo nga kinahanglan mag-azak kamo ka kamazong mga iba singed ka pag-azak mazo ka kamazong kaogaringen.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index