Search form

Matiyo 23:1

1Pagkakamhan kaiza minlaong si Hisos ka mga mataed nga tao daw ya toong mga sinarigan nga nagalaong nga

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index