Search form

Matiyo 23:17

17Mga nabota kamo daw talatalahen! Kay ya mga bolawan diri kon mahal iton ka pagkamahal na dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index