Search form

Matiyo 24:10

10Kamhan mataed ya ampamiza ka kanirang pagtoo kanao. Mamag-inedlaway siran daw mamagdinemetay.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index