Search form

Matiyo 24:11

11Andateng pen ya mga mataed nga tao nga nagapasingedsinged ka mga propita na Diyos. Kamhan malimbongan gazed ya mga mataed nga tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index