Search form

Matiyo 24:17

17Bisan magahayahay kamo dizan ka pawa, dalagan gazed kamo kay waray logar mazo ka pagpanhipid ka kamazong mga betang.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index