Search form

Matiyo 24:23

23Kay-an kaiton nga panahona kon may anlaong kamazo nga paka selengi, mindateng di si Kristo nga hari nga pinili na Diyos, diri kamo magtoo. Kon may anlaong sab kamazo nga paka selengi, waton di iza ngarini, diri kamo magtoo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index