Search form

Matiyo 24:26

26Agon kon may anlaong kamazo nga waro di si Kristo ka kamingawan, abay gazed kamo pagkaro. Kon may anlaong kamazo nga nagatago si Kristo dalem kaiton nga lagkaw, abay gazed kamo pagtoo kaiton.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index