Search form

Matiyo 24:37

37Na, ya batasan na mga tao kay-an ka pagbalik nao ngarini daw ya batasan na mga karaang tao ka bohi pen si Niwi mag-anika siran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index