Search form

Matiyo 24:42

42Agon maghamarag gazed kamo kay wara kamo mahagdam kon ono aldawa ya pagbalik nao nga kamazong Ginoo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index