Search form

Matiyo 24:49

49Kamhan minsogod iza pagpanbonal ka toong iba nga sogoonon. Minkaen sab iza daw min-inem iba ka mga palahebeg.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index