Search form

Matiyo 25:13

13Agon mag-andam kamo daan kay wara gazed kamo mahagdam daw ono aldawa bisan ono orasa ya kanaong pagbalik ngarimbaba ka kalibotan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index