Search form

Matiyo 25:16

16Kamhan ya sogoonon nga insarigan ka limang ka libo nga pisos ingamit naiza iton ka pagginansiya ka limang ka libo nga ka pisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index