Search form

Matiyo 25:17

17Ya sogoonon nga insarigan ka dowang ka libo nga ka pisos ingamit isab naiza iton ka pagginansiya ka dowang ka libo nga ka pisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index