Search form

Matiyo 25:19

19Pagkadogay kaiza minbalik ya amo dizan kaniran kay ansosi kon masarigan siran ka tarabaho kon diri.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index